Treninger og løp 2021

Treningskvelder:  Treninger-Hamar-Vang-2021.pdf

Treningsløp - oversikt 2021 i linken over. Også i går samarbeider Hamar Ok og Vang OL.

Treningene starter kl 17:30.

Tilbud ved treningene For Vang sine treninger blir det treningsløpstilbud tilsvarende tidligere år.

Normalt løypetilbud ved treningsløp (3 løyper):

  • 2,0-2,5 km C-nivå (for de eldste rekruttene m.fl)
  • 2,5-3,0 km B/A-nivå (kort og utfordrende)
  • 4,5-5,0 km A-nivå (lang og vanskelig)

Løypelengdene er kun retningsgivende og blir tilpasset terrenget.

Løypene til treningsløpene blir laget og forberedt, det samme gjelder oppleggene for rekruttene.

Oppgavene til de som skal arrangere treningsløpene vil være å: 

  • Henge ut postene 
  • Registrere navn, gjelder kun de som løper treningsløp – rekruttene bruker Spond -
  • Hjelpe til med overholdelse av smittevern -
  • Ta tiden 
  • Ta inn postene

Materiell til treningsløpene finnes hos materialforvalter Knut Skjeset

 

Skiføre