Treninger og løp (Kommer)

Rekruttsiden: 

 

Treningsløp - oversikt 2018, samarbeid mellom Hamar Ok og Vang OL.

KLubbene fordeler arrangøransvaret mellom seg, og i vedlagte oversikt ser dere hvem som har ansvar for hvilke treningsløp Arrangorer-treningslop-Hamar-Vang-2018.pdf

Normalt løypetilbud ved treningsløp (3 løyper):

2,0-2,5 km C-nivå (for de eldste rekruttene m.fl)

2,5-3,0 km B/A-nivå (kort og utfordrende)

4,5-5,0 km A-nivå (lang og vanskelig)

Løypelengdene er kun retningsgivende og må tilpasses terrenget. Løypene til treningsløpene blir
laget og forberedt, det samme gjelder oppleggene for rekruttene.

Oppgaven til de som skal arrangere treningsløpene vil være å henge ut postene, registrere navn, ta tiden og ta inn postene.

Materiell til treningsløpene finnes hos materialforvalter Knut Skjeset

Skiføre