Styret

STYREMEDLEMMER 2020: 

Leder: Ranghild Jetlund

Mobil: 958 94 836

E-post: ragnhild@jetlundweb.no 

Adresse: Prestegårdsvegen 11, 2322 Ridabu

Sekretær: Yngvild Malmo

e-post: malyng@kartverket.no

Adresse: Ottar Landfalds veg 54, 2312 OTTESTAD

Mobil: 909 90 166

Kasserer: Magne Smeland

E-post: mag-smel@online.no

Adresse: Vangsvegen 567, 2322 RIDABU

Mobil: 913 79 024

Leder Sportslig komite: Ander Skjeseth

E-post: anders.skjeset@gmail.com

Adresse: Brennsætervegen, 2323 Ingeberg

Mobil: 482 03 998

Leder teknisk komite: Pål Stenberg

E-post: steneien@online.no

Adresse: Kongsveien 577, 2320 Furnes

Mobil: 90 01 29 13

Ungdomskontakt: Anne Frøisland

Adresse: Kirkebyenga 57, 2323 Ingeberg

Mobil: 97 11 83 23

Materialforvalter: Knut Skjeset

Veståsvegen 170, 2323 Ingeberg

Telefon: 62 59 81 83

Valgkomite: 

Erik Lundgård

Helene Kartomten

Jan Åsmund Sætaberget

Revisorer: 

Teith Kyrre Dalsrud

Vegard Urset

 

STYREMØTER 2017

Møte 3. mars 2017

ÅRSMØTET 2016

Referat årsmøtet

 

Skiføre