Nyheter

Retningslinjer for publisering av bilder og film

Skrevet av: Gro Ellegaard Publisert: 22.04.2019 14:48

Ber alle foreldre og foresatte ta stilling til publisering av bilder og video på alle type digitale flater. Gjelder ikke bare for barn og ungdom men også for voksne.

Norges idrettsforbund har laget retningslinjer for publisering av bilder og video på digital flater, og hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. 

Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven. Link:  https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

 

VIKTIG: Det er opp til hver og en å bestemme hva som er riktig for den det gjelder. Ingen vil eller skal reagere på at noen ikke ønsker at det publiseres bilder av seg og/eller barn på digitale flater. Ingen behøver å begrunne hvorfor dette ikke ønskes. 

 

Det er mulig å tolke retningslinjene, men følgende er definitive retningslinjer som skal følges: 

  • Gjelder for alle åpne og lukkede digitale flater
  • Det skal innhentes skriftlig eller muntlig samtykke før publisering. Gjelder fra tidspunkt for samtykke til eventuelt samtykket trekkes. 
  • For alle under 15 år skal barnet OG  foreldre og foresatte samtykke 
  • Det er ikke behov for skriftlig godkjenning
  • Samtykke gis uten tidsmessig begrensning, men klubben kan velge å ta opp dette for eksempel foran hver sesong
  • Sjekk bakgrunn på alle bilder du legger ut, det kan være noen i bakgrunnen som kan identifiseres

  

OPPFORDRING: 

* Ta stilling til om det er OK for deg

* Snakk med barn og unge om hva de ønsker, bli enig med dem om det skal gis samtykke eller ikke

* De samme reglene gjelder når barn og unge legger ut bilder av andre, snakk om dette med dem

  

VIDERE: 

Jeg har sjekket bilder på Facebook tilbake i tid. Slettet flere bilder der jeg vet at det ikke er innhentet informasjon eller hvor det er noen i bakgrunnen som er identifiserbare

Jeg har meldt inn styret følgende avklaringsbehov/beslutninger: 

    * Skal klubben be alle medlemmer om skriftlig samtykke?

    * Skal klubben gjennomføre prosess rundt samtykke foran hver sesong?

 Styret vil følge opp dette med alle medlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:
 https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/
TILBAKE

Skiføre