Nyheter

Referat fra årsmøtet 11- februar

Skrevet av: Gro Ellegaard Publisert: 13.02.2019 20:21
Her kommer et kort referat fra  årsmøtet . 
Bilde 002
Styret i Vang OL presenterte et overskudd på ca 80000 i 2018 etter at Stolpejakten var trekt ut. Overskuddet skyldtes i stor grad dugnadsinnsatsen vinteren 2018 med bla drift av Stenfjellhytta.
Aktiviteten i Vang Ol er høy med mange aktive i aldere 8 til 20 år.
Det har i flere år vært et godt samarbeid med Hamar OK og andre naboklubber som bidrar til større miljøer og gode treninger.
Mr Turtraver'n Ole Nashoug trakk seg som Vang OL sin Tur-O gneneral etter å hatt ansvaret i 40 år. Ny ansvarlig for Turorientering ble Odd Erik Jordheim. Vang OL retter en stor takk til Ole for en enestående jobb over mange år.
Jan Ola Pedersen takket av som leder og ny leder er Ranghild Jetlund. Resten av styret tok gjenvalg. Dvs at sekretær/nestleder er Yngvild Malmo, Sportslig leder er Anders Skjeset, Kasserer er Magne Smeland, Leder Teknisk komite er Pål Stenberg og ungdomsrepresentant er Njål Ellegaard Melby.
Ny revisor ble Teith Kyrre Dalsrud og ny i valgkomiteen ble Helene Kartomten.
TILBAKE

Skiføre