Nyheter

Midler til "Skolegårdskart"

Skrevet av: Gro Ellegaard Publisert: 04.03.2020 20:35
Under følger informasjon om tildeling av midler til skolekart. 

 

 TIL ALLE KLUBBER SOM HAR SØKT OM MIDLER TIL SKOLEGÅRDSKART GJENNOM

PROSJEKTET «ORIENTERING – KART I SKOLE OG FRITID»!_

Søknadene er nå behandlet og deres klubb er innvilget støtte!

Vedlagt i denne mail:

1 «TILDELINGSOVERSIKT»
Oversikt over hvilke klubber som har fått innvilget støtte, antall
kart, tildelingssum og forklaring. Det er mulig å få midler for inntil
3 nye kart + oppdatering av 3 kart. NB: Dersom unge under 26 år bidrar
i arbeidet med nye kart (ikke oppdatering av gamle kart) økes
tildelingen med kr. 1000,- per kart.

2 «KRITERIER FOR UTBETALING SKOLEPROSJEKT»

Beskrivelse av hvordan et skolegårdskart skal være. Informasjon om
hvordan midler blir utbetalt.

3 «KURS I SYNFARING OG TEGNING AV SKOLEGÅRDSKART»
Invitasjon til kurs. Det skal arrangeres 7 kurs i løpet av 2020, DET
FØRSTE ALLEREDE I MARS! Hovedmålet er at deltakerne skal kunne lage et
skolegårdskart. Kursdeltakere oppfordres til å ha et prosjekt å jobbe
med etter kurshelgen som munner ut i ett eller flere skolegårdskart som
legges på www.skoleorientering.no [1] Kurspåmelding:
https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2 [2] Kursene
er åpne for alle. De som allerede har vist interesse for deltakelse
gjennom prosjektet, samt unge opp til 26 år prioriteres ved ev. stor
pågang.

4 «Tilbud til skoler»
Informasjon som kan deles ut til aktuelle skoler. Alle klubbene som
deltar i prosjektet gis muligheten til å gjøre avtale med undertegnede
om kurs for lærere og undervisning for elever på «sine skoler».
Undervisningen og kursene planlegges og gjennomføres av prosjektleder.
I løpet av 2020 kan ca. 20 klubber regne med å få denne muligheten.
Kontakt undertegnede for nærmere avtaler.

5 «Informasjon om prosjekt Orientering – Kart i skole og fritid»
Den samme informasjonen som ble sent ut i januar 2020.

Annen informasjon:

MATERIELL
O-skole-sekken og faste postmarkeringer gis til de klubber og skoler der
undertegnede holder kurs. Materiellet sendes også til de klubber som, i
tillegg til å tegne nye/oppdatere gamle kart, holder kurs for skolene
på egenhånd.

Klubbutvikling
I forbindelse med lærerkurs tilbys klubbene en kveld med klubbutvikling
– et møte med fokus på aktivitet rettet mot skole. Kontakt
undertegnede for avtale.

Kart og instruktører til Friluftsskoler
Gjennom prosjektet har vi etablert et samarbeide med DNT (Den Norske
Turistforening) og FL (Friluftsrådenes Landsforbund) rundt deres
Friluftsskoler. 15 Friluftsskoler skal få nye kart i løpet av 2020. I
den forbindelse vil undertegnede kontakte aktuelle klubber for nærmere
avtaler rundt dette kartarbeidet. Nærmere sommeren vil unge medlemmer
(18-26 år) i Norsk Orientering få tilbud om å jobbe på flere av de
200 Friluftsskolene som arrangeres - lønnet gjennom prosjektet.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere lurer på noe 

Vennlig hilsen

HENNING BRATLAND CARLSEN_

Prosjektleder Orientering i skolen

Norges Orienteringsforbund

HenningBratland.Carlsen@orientering.no

+47 452 93 210

Links:
------
[1] http://www.skoleorientering.no
[2] https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2
[3] http://www.orientering.no

 

VEDLEGG TIL SAKEN:  Kurs-i-synfaring-og-tegning-av-skolegardskart3.pdf

 

 

TILBAKE

Skiføre