Nyheter

Digitalt årsmøte 14. februar kl 16.

Skrevet av: Gro Ellegaard Publisert: 16.01.2021 11:27

Styret i Vang OL ønsker velkommen til digitalt årsmøte søndag 14. februar

NB! Husk å melde dere på!

 

Teams

 

Her finner du innkallling til årsmøtet i Word format:  Vang-o-lag-innkalling-til-digitalt-arsmote.docx

 

Til medlemmene i Vang orienteringslag

Ridabu, 14. januar 2021

Innkalling til årsmøte i Vang orienteringslag 2021

Styret innkaller med dette til årsmøte i Vang orienteringslag. Årsmøtet holdes

søndag 14. februar kl. 16.00.

På grunn av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Påmelding sendes på e-post til ragnhild@jetlundweb.no. Dere vil etter hvert få tilsendt informasjon om pålogging til årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 31. januar 2021. Frasigelse av verv meddeles valgkomiteen ved Erik Lundgard på e-post lundgard@bbnett.no innen samme dato.

Årsberetning 2020 og oppdatert saksliste for årsmøte 2021 vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på o-lagets hjemmeside http://www.vangol.no/ og på o-lagets side på Facebook.

Velkommen til digitalt årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg: Foreløpig saksliste

 

ÅRSMØTE VANG ORIENTERINGSLAG

14. FEBRUAR 2021 kl. 16.00

FORELØPIG SAKSLISTE

 

1.     Åpning

2.     Konstituering av årsmøtet

    a) Valg av møteleder

    b) Valg av referent

    c) Valg av to til å underskrive protokollen

    d) Opptelling av fremmøtte stemmeberettigede

    e) Godkjenning av innkalling

3.     Årsberetning 2020

4.     Regnskap 2020

5.     Neste års kontingent

6.     Behandling av innkomne saker

7.     Budsjett 2021

8.     Valg

9.     Avslutning

 

 

 

 

TILBAKE

Skiføre