Informasjon om medlemskapet i Vang OL

MEDLEMSSKAP, informasjon for 2018

Medlemskap - kontingent:
Juniormedlemmer, alder t.o.m. 20 år: kr 200,-
Seniormedlemmer, alder f.o.m. 21 år: kr 300,-
Støttemedlemmer: kr 100,-
Familiemedlemskap: kr 600,-

Innmelding ordnes ved henvendelse til leder eller kasserer. Vi må ha navn, adresse
og fødselsdata, epost-adresse og mobilnummer.

Løpstøy:

Vi har også løpstøy i O-lagets farger som selges til medlemmene. Rekrutter som kjøper drakt for
første gang får rabatt på ordinær pris.

Skiføre